ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการจัดมอบผ้าห่มป้องกันภัยหนาว อุปกรณ์การกีฬา เวชภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่ม ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ครั้งที่ ๒ “สานสัมพันธ์ ปันอุ่น หนุนแม่คะนิ้งแคมปิ้งค์ผิงไฟ หนาวสุดในสยาม”

โครงการจัดมอบผ้าห่มป้องกันภัยหนาว อุปกรณ์การกีฬา เวชภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่ม ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ครั้งที่ ๒   “สานสัมพันธ์ ปันอุ่น หนุนแม่คะนิ้งแคมปิ้งค์ผิงไฟ หนาวสุดในสยาม” โดย  สมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น  ร่วมกับ คลัง ปตท. ขอนแก่น/ ชมรมขอนแก่นออฟโรด / ชมรมจักรยานปั่น-กิน-เล่า / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /ฯลฯ ระหว่าง  วันที่ ๑๓–๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

สมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น จัดทำเสื้อยึดคอกลมจำหน่าย

สมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น ได้จัดทำเสื้อเพื่อจำหน่ายให้สมาชิกสมาคม ฯ และ บุคคลทั่วไป ไว้ใส่ออกงาน ใส่เที่ยว หรืออื่น ๆ เพื่อนำเงินเข้าสมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น สำหรับไว้บริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ในสมาคม ฯ สามารถดูแบบ ได้ ตาม รูปแนบนี้ และ สามารถสั่งจองได้ที่ คณะกรรมการทุกท่าน หรือ ติดต่อโดยตรง ที่ HS4MLR  089-7098159  เลขานุการ / เหรัญญิก

โครงการจัดมอบผ้าห่มป้องกันภัยหนาว อุปกรณ์การกีฬา เวชภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่ม ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ครั้งที่ ๒

โครงการจัดมอบผ้าห่มป้องกันภัยหนาว อุปกรณ์การกีฬา เวชภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่ม ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ครั้งที่ ๒   “สานสัมพันธ์ ปันอุ่น หนุนแม่คะนิ้งแคมปิ้งค์ผิงไฟ หนาวสุดในสยาม” โดย  สมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น  ร่วมกับ คลัง ปตท. ขอนแก่น/ ชมรมขอนแก่นออฟโรด / ชมรมจักรยานปั่น-กิน-เล่า / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /ฯลฯ ระหว่าง  วันที่ ๑๓–๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย ครับ         โครงการจัดมอบผ้าห่มป้องกันภัยหนาว อ.ภูเรือ จ.เลย 13-14 ธันวาคม 57       กดโหลดเอกสารได้เลย คร้าบ