ประกาศข่าวสารจาก กสทช

- ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง เลื่อนวันอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นประจำปี 2557  ครั้งที่ 12 / 2557  รุ่นที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ
ประกาศ กสทช เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น
– รายชื่อของสมาคมวิทยุ ฯ ในประเทศไทย
รายชื่อสมาคม

 

Comment Box
From hs4ak.com
Comments are closed.