ขอนแก่นมาราธอนฯ มุ่งสู่ Asean Marathon Majors

ขอนแก่นมาราธอน นานาชาติ ครั้งที่ 12       ขอนแก่น มาราธอน

     

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12”  โดยมีนายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
         นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ   นับเป็นมหกรรมกิจกรรมที่ประชาชนชาวขอนแก่นให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการจัดกิจกรรมทุกครั้งที่ผ่านมาจะมีประชาชนตื่นตัวกับการจัดการแข่งขัน โดยร่วมกิจกรรมทั้งสมัครเข้าแข่งขันและร่วมเป็นกองเชียร์ให้กำลังใจ นักวิ่งตลอดเส้นทางการแข่งขัน มีการตั้งจุดบริการน้ำดื่ม ผลไม้ เพิ่มเติมนอกจากทางผู้จัดได้เตรียมไว้  ดังนั้นการแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำการเป็น The Marathon city อีกครั้ง
        “จังหวัดขอนแก่นได้เตรียมความพร้อมทุกด้านอย่างดีเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการแข่งขัน การจราจร รวมไปถึงความปลอดภัยสำหรับการจัดการแข่งขันในระดับสากลเช่นนี้ โดยได้ประสานความร่วมมือจากทั้งกำลังตำรวจ  ทหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการรักษาความปลอดภัยให้แก่ ผู้เดินทางมาร่วมงานอย่างเต็มที่ เพื่อรับรองนักวิ่งจากทั่วทุกมุมโลก  โดยจังหวัดขอนแก่นได้มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมงานเรียบร้อยแล้ว    เราจึงเชื่อมั่นว่า จังหวัดขอนแก่น พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12 ที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง”นายประเสริฐ  กล่าว
         ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ในครั้งที่ผ่านมามีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 30,000 คน โดยมีทัพนักวิ่งจากทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของการจัดการแข่งขันสะท้อนถึงการจัดแข่งขันที่มีความเป็นสากล ได้รับการยอมรับจากนักวิ่งมืออาชีพในระดับนานาชาติทั่วโลก  โดยการจัดแข่งขันครั้งที่ 12 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558 นี้
         “มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีปณิธานในการอุทิศเพื่อสังคม โดยการเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเอาองค์ความรู้ต่างๆรวมทั้งกำลังสติปัญญาและทรัพยากรถ่ายทอดไปยังชุมชน นำวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬามาประยุกต์ ถ่ายทอดให้กับเยาวชน ผ่านโครงการสานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้เด็กนักเรียนและผู้ฝึกสอนต่างอำเภอได้มีโอกาสเตรียมพร้อมแสดงศักยภาพของตนในเวทีการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” ผศ.ลิขิต  กล่าว
         สำหรับการจัดแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา  เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยที่ดีและได้ผลจริง   ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนสนใจ เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเป็นนิสัย  นอกจากนี้ยังช่วยให้ตระหนักรู้ เห็นภัยยาเสพติด เป็นกำลังและร่วมมือในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ  นำไปสู่การพัฒนานักกรีฑาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ และพัฒนา ส่งเสริมนักวิ่งไทย สู่การวิ่งมาราธอนระดับอาชีพ ยกมาตรฐานสู่ Asean Marathon Majors
           การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติได้รับการรับรองมาตรฐาน “AIMS” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองมาตรฐานเส้นทางวิ่งระดับสากล โดยเริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 เรื่อยมาจนปัจจุบัน มีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องทั้งด้านมาตรฐานการจัดการแข่งขัน เส้นทางวิ่ง การบริหารจัดการ และการบริการต่างๆ มีนักวิ่งสมัครเข้าร่วมแต่ละครั้งจำนวนมาก  โดยนักวิ่งจะได้รับการติดแชมป์เปียนชิพเพื่อบันทึก สถิติ และใช้ในการตัดสิน การแข่งขันมี 4 ประเภท ได้แก่ มาราธอน 42.195 กิโลเมตร ฮาล์ฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร มินิมาราธอน 11.55 กิโลเมตร และประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 4.5 กิโลเมตร ซึ่งมีเงินรางวัลรวม 2 ล้านบาท โดยจำแนกรางวัลสำหรับผู้ชนะแต่ละประเภทดังนี้

        ผู้ชนะเลิศ มาราธอน ประเภททั่วไปชาย เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประเภททั่วไปหญิง เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

        ผู้ชนะเลิศ ฮาล์ฟมาราธอน ประเภททั่วไปชาย เงินรางวัลละ 50,000 บาท  ประเภททั่วไปหญิง 35,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

        ผู้ชนะเลิศมินิมาราธอน ประเภททั่วไปชาย เงินรางวัล 20,000 บาท  ประเภททั่วไปหญิง เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

         นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขพิเศษเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการวิ่ง โดยผู้สมัคร อายุ 60-69 ปี  สมัครครึ่งราคา และผู้สมัคร อายุ 70 ปีขึ้นไปสมัครฟรี  และมีรางวัลพิเศษ 1 แสนบาท สำหรับนักวิ่งมาราธอนที่ทำเวลาได้ดีที่สุดและทำลายสถิติในรอบ 11 ปี อีกด้วย

         สอบถามรายละเอียดได้ที่ Contact Information   Race Headquarters Khon Kaen University  Tel  +66-81974-0784   , Fax:+66-4320-2388  , Email :khonkaenmarathon @gmail.com   และติดตามความเคลื่อนไหวรายละเอียดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนครั้งที่ 12 ทางเว็บไซต์ www.khonkaenmarathon.com

 

 

Comment Box
From hs4ak.com
Comments are closed.