กสทช.เชิญสัมนาเชิงปฏิบัติการ ” การกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่นและการใช้ความถี่ภาคประชาชน “

เชิญสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  1_2557016 เชิญสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  1_2557017 เชิญสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  1_2557018

Comment Box
From hs4ak.com
Comments are closed.