โครงการจัดมอบผ้าห่มป้องกันภัยหนาว อุปกรณ์การกีฬา เวชภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่ม ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ครั้งที่ ๒

โครงการจัดมอบผ้าห่มป้องกันภัยหนาว อุปกรณ์การกีฬา เวชภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่ม ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ

จังหวัดเลย ครั้งที่ ๒   “สานสัมพันธ์ ปันอุ่น หนุนแม่คะนิ้งแคมปิ้งค์ผิงไฟ หนาวสุดในสยาม”

โดย  สมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น  ร่วมกับ คลัง ปตท. ขอนแก่น/ ชมรมขอนแก่นออฟโรด /
ชมรมจักรยานปั่น-กิน-เล่า / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /ฯลฯ
ระหว่าง  วันที่ ๑๓
–๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้าย ครับ

 

 

 

ภูเรือ

 

โครงการจัดมอบผ้าห่มป้องกันภัยหนาว อ.ภูเรือ จ.เลย 13-14 ธันวาคม 57       กดโหลดเอกสารได้เลย คร้าบ 

Comment Box
From hs4ak.com
Comments are closed.