สมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น จัดทำเสื้อยึดคอกลมจำหน่าย

สมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น ได้จัดทำเสื้อเพื่อจำหน่ายให้สมาชิกสมาคม ฯ และ บุคคลทั่วไป ไว้ใส่ออกงาน ใส่เที่ยว หรืออื่น ๆ เพื่อนำเงินเข้าสมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น สำหรับไว้บริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ในสมาคม ฯ

สามารถดูแบบ ได้ ตาม รูปแนบนี้ และ สามารถสั่งจองได้ที่ คณะกรรมการทุกท่าน หรือ ติดต่อโดยตรง ที่ HS4MLR  089-7098159  เลขานุการ / เหรัญญิก

รวมแบบเสื้อ HS4AK(1)

Comment Box
From hs4ak.com
Comments are closed.