ใบสมัครสมาชิกสมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก

– ค่าธรรมเนียมสมัครเข้า  จำนวน   100 บาท

– ค่าบำรุงสมาชิกวิสามัญรายปี จำนวน 100 บาท
– ค่าบำรุงสมาชิกสามัญรายปี  จำนวน  200 บาท

– ค่าบำรุงสมาชิกสามัญตลอดชีพ จำนวน 1000 บาท
– ค่าทำบัตรสมาชิก จำนวน 20 บาท

– ค่าทำบัตรสมาชิกแบบสมาร์ทการ์ด จำนวน 50 บาท

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกสมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาใบอนุญาตพนักงานวิทยุฯ
– รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ
– ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

ดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกด้านล่างนี้เลยครับ

โหลดไฟล์เอกสาร PDF
ใบสมัครสมาชิกสมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Application formApplication form

 

1,907 total views, 1 views today

Comment Box
From hs4ak.com