มาหัดทำสายอากาศกันเถอะ

นักวิทยุสมัครเล่น ส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ทำสายอากาศที่ทำขึ้นมา จากความสามารถของตนเองเท่าที่ควร  อาจจะพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกันไป ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว จะนิยมซื้อใช้มากกว่า ทำใช้ ครับ หน้านี้จะขอนำเรื่องราว เกี่ยวกับสายอากาศ การสร้างสายอากาศ และความรู้อื่น ๆ ในการทำสายอากาศ มาแชร์ เพื่อเป็นความรู้ หากว่าวันไหน อยากลองทำดู จะได้เป็นประสบการณ์ในการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นครับ ไปตามดู ว่ามีอะไร กันบ้าง สิ่งที่ควรทราบ ในการทำสายอากาศ การวัดค่า ค่า SWR คืออะไร ?               เมื่อคุณกดปุ่ม PTT และพูดออกอากาศ เสียงพูดของคุณถูกเปลี่ยนเป็นคลื่นวิทยุ ( RADIO FREQUEN หรือRF ) ที่วิ่งไปตามสายอากาศด้วยความเร็วสูง RF บางส่วนเดินทางถึงสายอากาศ บางส่วนเปลี่ยนไปเป็นความร้อนในสายนำสัญญาณและข้อต่อต่างๆแต่RF ส่วนใหญ่เดินทางถึงสายอากาศและแพร่กระจายออกไป             ทุกอย่างที่เกิดขึ้นดูแล้วเป็นไปด้วยความราบรื่น แต่บางสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น สายอากาศและสายนำสัญญาณเกิดขัดแย้งกัน ซึ่งการขัดแย้งเกิดขึ้นในรูปของความของแตกต่างของ IMPEDANCE RFส่วนใหญ่แพร่กระจายออกไปทางสายอากาศ แต่ RF บางส่วนสะท้อนกลับมาที่เครื่องวิทยุตามสายนำสัญญาณ RF … Continued

เปิดแล้วห้องสมุดสมาคมฯ

เปิดแล้วครับ ห้องสมุดสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น ที่สนใจอ่านหนังสือเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกิจการวิทยุสมัครเล่น และรวมไปถึงความรู้ต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การทำสายอากาศ การโปรแกรมวิทยุสื่อสาร การเตรียมตัวสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง และเอกสารต่าง ๆ โดยได้จัดชั้นสำหรับวางหนังสือและมีหนังสือหลากหลายเล่มที่น่าอ่านกันทั้งนั้น เชิญใช้บริการได้น่ะครับ ที่สำนักงานชั่วคราว สมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น หรือที่รู้จักในนามเต็นท์รถ 4×4 ครับ ไปหาอ่านกันน่ะ

ขอนแก่นมาราธอนฯ มุ่งสู่ Asean Marathon Majors

ขอนแก่นมาราธอน นานาชาติ ครั้งที่ 12              เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12”  โดยมีนายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร          นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ   นับเป็นมหกรรมกิจกรรมที่ประชาชนชาวขอนแก่นให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการจัดกิจกรรมทุกครั้งที่ผ่านมาจะมีประชาชนตื่นตัวกับการจัดการแข่งขัน โดยร่วมกิจกรรมทั้งสมัครเข้าแข่งขันและร่วมเป็นกองเชียร์ให้กำลังใจ นักวิ่งตลอดเส้นทางการแข่งขัน มีการตั้งจุดบริการน้ำดื่ม ผลไม้ เพิ่มเติมนอกจากทางผู้จัดได้เตรียมไว้  ดังนั้นการแข่งขันครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำการเป็น The Marathon city … Continued

ประกาศข่าวสารจาก กสทช

- ประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง เลื่อนวันอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นประจำปี 2557  ครั้งที่ 12 / 2557  รุ่นที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ – ประกาศ กสทช เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น – รายชื่อของสมาคมวิทยุ ฯ ในประเทศไทยรายชื่อสมาคม  

มาเตรียมความพร้อมเครื่องมือสื่อสารกันเถอะครับ

 เริ่มแล้วน่ะครับ การทดสอบสัญญาณประจำวันของ HS4AK ในห้วงเวลา 19.30 น. – 20.30 น. โดยประมาณ ฝากเพื่อนสมาชิกประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อนสมาชิก ร่วมทดสอบสัญญาณเพื่อเตรียมความพร้อมในยามเกิดเหตุ หรือ ภัยพิบัติ ด้วย ช่องความถี่ 145.650 Duplex – น่ะครับ ทำไมต้องเตรียมความพร้อมไปอ่านต่อกันครับ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สถานการณ์เหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่เป็นภัยธรรมชาติ มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศบนพื้นผิวและบรรยากาศ ของโลก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความสมดุล นอกจากนี้ภัยด้านความมั่นคงของประเทศอันเกิดจาก การกระท าของมนุษย์ อาทิ การก่อวินาศกรรม การชุมนุมประท้วง และการก่อจลาจลมีความหลากหลาย ซับซ้อน และรุนแรงเกินกว่าที่หน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวจะสามารถปูองกันและบรรเทาได้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต่างตระหนักถึงความจำเป็นในการประสานความร่วมมือด าเนินการ ป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพมากยิ่งขึ้น เป็นที่ทราบดีว่า ปัจจุบันการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นการติดต่อสื่อสารประเภทหนึ่ง ที่มีบทบาทส าคัญและได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไปถึงประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการส่งข้อมูลถึงกันและกันในกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที เกียวข้อง มีความจำเป็นต้องใช้ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ในการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับทราบและเตรียมการอพยพได้ ก่อนเกิดภัยพิบัติและในขณะที่เกิดภัยระบบสื่อสารโทรคมนาคมมีความส าคัญที่ต้องใช้ในการประสานงาน อพยพและขอรับการสนับสนุนในการเคลื่อนย้ายอพยพ ไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัย … Continued