เปิดแล้วห้องสมุดสมาคมฯ

เปิดแล้วครับ ห้องสมุดสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น ที่สนใจอ่านหนังสือเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกิจการวิทยุสมัครเล่น และรวมไปถึงความรู้ต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การทำสายอากาศ การโปรแกรมวิทยุสื่อสาร การเตรียมตัวสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง และเอกสารต่าง ๆ โดยได้จัดชั้นสำหรับวางหนังสือและมีหนังสือหลากหลายเล่มที่น่าอ่านกันทั้งนั้น เชิญใช้บริการได้น่ะครับ ที่สำนักงานชั่วคราว สมาคมวิทยุสมัครเล่นขอนแก่น หรือที่รู้จักในนามเต็นท์รถ 4×4 ครับ ไปหาอ่านกันน่ะ Comment BoxFrom hs4ak.comTweet